Prijsindicatie?

opvragen

Werkwijze

Het kennismakingsgesprek

In het kennismakingsgesprek worden uw wensen en specifieke eisen op papier gezet. Tevens komen eventuele toekomstplannen ter sprake zoals de mogelijkheid tot het aanleggen van extra voorzieningen of een uitbreiding. Na de inventarisatie van deze gegevens gaan we aan de slag met het ontwerp.

Het ontwerp

Al uw wensen worden verwerkt in een presentatietekening. Dit is een heldere weergave van het te realiseren project. Met plattegrond, gevels en doorsnede is het plaatje compleet. In dit stadium kan er een richtprijs of zelfs een totaalprijs worden afgegeven.

Vergunning

De tekening wordt conform de wensen van de klant en de eisen van het bestemmingsplan ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente. Daarna wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Brandweervoorschriften, milieueisen en het analyseren/onderzoeken van de bouwgrond zijn hier onderdeel van.

Tijdsplanning

Een goede tijdsplanning is van essentieel belang. Als alle donderdelen in de planning verwerkt zijn en de omgevingsvergunning toegekend is kan gestart worden met de uitvoering van het bouwproject.

Uitvoering

De voortgang wordt getoetst aan de hand van de opgestelde planning en indien nodig bijgesteld, zodat er op tijd kan worden opgeleverd.

Oplevering

Tijdens de oplevering wordt nagegaan of voldaan is aan de gemaakte afspraken en ontvangt u alle revisietekeningen en garantiecertificaten.
Daarna rest het nog de ‘sleutel tot succes’ aan u te overhandigen waarmee u alle digitale tekeningen en rapportages altijd bij de hand heeft.